Cenik

Povabi.si za obračunavanje dogodkov uporablja sistem plačila po poslanem SMS sporočilu. SMS sporočila zakupite v obliki kreditov. 1 kredit stane 0,04 EUR oz. pri večji količini nudimo popust. 1 kredit pomeni 1 poslan SMS, in se odšteva glede na število prejemnikov. Vedno se zaračuna le 1 kredit za 1 SMS.

Kredite lahko plačate z Moneto, Paypal / kreditno kartico ali po predračunu. Navedene cene vsebujejo DDV

Sama uporaba spletnega servisa Povabi.si je brezplačna, brez naročnin in z neomejeno možnostjo uporabe. Zaračunava se le število poslanih SMS sporočil na organiziran dogodek.

Število Cena Kupi
50 kreditov 2,00 EUR Kupi kredite
100 kreditov 4,00 EUR Kupi kredite
225 kreditov 8,00 EUR Kupi kredite
500 kreditov 16,00 EUR Kupi kredite
1000 kreditov 30,00 EUR Kupi kredite
2500 kreditov 75,00 EUR Kupi kredite
10000 kreditov 280,00 EUR Kupi kredite
Več dogodkov Po dogovoru Piši nam

Storitev Cena
Mesečna naročnina

0 €

Poslano vabilo oz. SMS

0,04 € (popust pri večji količini)
Odgovor na tvoje vabilo                 Povabljenca pa odgovor stane toliko kot poslani SMS po uradnem ceniku njegovega mobilnega operaterja*

* Prijateljev odgovor na tvoje vabilo je zaračunan po uradnem ceniku njegovega mobilnega operaterja oz. brezplačen v primeru, da ima zakupljen kakšen poseben paket, v katerem so vključeni tudi brezplačni SMSi. 


Prijatelja pa odgovor na tvoje vabilo stane toliko, kot če bi ti poslal navadno SMS sporočilo.